Pleje & vedligeholdelse

Anlægsgartner

Lige gyldigt hvilket anlæg, stort som småt, er vedligeholdelsen en afgørende faktor for hvordan området tager sig ud. Hvis der bliver gjort nogle tanker om, hvordan man på bedst mulig måde får minimeret vedligeholdelsen, er der mulighed for både at spare meget tid og mange penge. Vi har i Lykkens Have erfaringerne til, at hjælpe dig med vedligeholdelsen af netop dit areal. Vi udarbejder helst en plejeplan for området, hvilken der så efterfølgende bliver arbejdet efter.

Græsplæner

Græsplænen er noget der altid vil blive diskuteret. Græsarealer er et vidt begreb. Efter nogle overvejelser om hvilket brugspræg plænen skal håndtere, skal der træffes nogle beslutninger om, hvordan plænen skal vedligeholdes. I langt de fleste tilfælde tænker man ’græsset skal ”bare” slås’. Men hvis en græsplæne skal holdes så den er uden alt for meget ukrudt, stiller det nogle krav til klippehøjde, gødskning, luftning, jordbund osv.

Vi har i Lykkens Have maskinerne og ikke mindst erfaringen, til at hjælpe dig i de perioder af året, hvor der med en lille indsats kan gøres meget for at hæve den æstetiske værdi af din plæne.

Bede

Der er mange muligheder for at lave vedligeholdelsesmæssige forbedringer i bede. Blandt andet kan nævnes anvendelse af flis, eller anden bundække. Ofte er der også mulighed for en, med de rette valg, tættere plantning, hvilket naturligt mindsker fremspiringen af nyt ukrudt.

Træfældning

Træfældning er en verden for sig. Hvis du ønsker at fælde et træ i haven, så kontakt os, vi har erfaring med stævning af træer op i en diameter på 110 cm. Når et træ står, fylder det sjældent ikke meget andet end stammens diameter, men så snart man begynder at tage grenene ned finder man ud af hvor stor en volumen der i virkeligheden er i selv et relativt lille træ. Vi anbefaler at flis hugge affaldet på lokaliteten, på den måde får man godt materiale til bunddække til bede.

Vi giver også gerne et godt tilbud på at stubfræse eller opgrave de efterladte stød.

 

Som professionel på området er vi selvfølgeligt forsikret hvis uheldet skulle være ude.

Beskæring

I Lykkens Have hjælper vi gerne med beskæring af buske og træer. Det er vitalt for planten at beskæring bliver udført korrekt. Hvis ikke man beskærer korrekt, er der meget stor sandsynlighed for at planten bliver angrebet af svamp eller virus og således på sigt dør af følgerne heraf.

Beskæringstid og hvor hårdt man beskærer, afhænger af hvilken plante der skal beskæres, vi har erfaringen til at udføre dette på det rette tidspunkt og på rette vis.

Ukrudtsbekæmpelse

Der findes et utal af måder at bekæmpe ukrudt på. Vi har erfaring med de fleste måder. Vi kommer gerne og giver tilbud på hvordan et givent areal behandles bedst.

Belægning & Nyanlæg

Belægning og nyanlæg

Ved ethvert nyt projekt gælder det om fra starten at have en rigtig god og gennemarbejdet plan for hvordan det færdige resultat skal tage sig ud. Vi har således et ønske om at lave et projekt så gennemført at der helst ikke skal foretages noget på arealet i mange år frem i tiden. Vi forsøger altid at tage højde for de små faktorer, der gør at et projekt bliver helt vellykket. Noget så simpelt som at lægge et trækrør til ledninger på tværs af din indkørsel, kan spare dig mange penge, meget tid og ulejlighed- hvis det bliver gjort inden projektet er færdigt.

Nyplantning

Hvilken plante hvor?

En gammel anlægsgarner ved navn Kristian Pedersen sagde en gang; man skal gøre det man er god til og så skal man lade nogle andre gøre det man ikke er god til.

Derfor arbejder vi sammen med et andet anlægsgartner firma på dette område. Vi kan selvfølgeligt rådgive dig om placering af de gængse planter i haven, men har du større eller mere komplicerede forespørgsler om etablering af bede, går vi i samarbejde med vores partner ind i opgaven, således at du får det optimale resultat.

Belægninger

Belægninger findes i mange typer, størrelser, farver og mønstre.

Vi har erfaring med lægning af over 2000 m2 granitbelægning ned til anlægning af 5 m2 grus pladser. Vi kender fordelene og ulemperne ved alle slags belægninger, og er derfor de helt rigtige til at hjælpe dig til dit mål, med din belægning.

Håndtering af regnvand

Lokal håndtering af regnvand er efterhånden et meget kendt fænomen. Vi har erfaring med at etablere regnvandsfaskiner, og kommer gerne med et bud på hvordan vi bedst får afvandet dit areal.

Husk at du har pligt til at informere kommunen om etablering af regnvandsfaskiner. Vi hjælper dig gerne.

Om Lykkens Have

Lykkens Have ApS er stiftet 4. februar 2013, af Peter Zibrandtsen.

Ideen bag Lykkens Have ApS, er sådan set ikke så lang og kompliceret. En lyst til at skabe noget for andre, der giver glæde og måske en lille følelse af lykke, er den drivende tanke med Lykkens Have. Vi lægger en ære i det vi laver og arbejder efter ordsproget; Kvalitetsarbejde udført med rettidig omhu.

Navnet Lykkens Have, stammer fra en nu afgået meget nær ven, der havde meget stor interesse for sin have. Han hed Kjeld Lykke Hansen, og herfra kommer Lykke.

Firmaet består i dag af 3 anlægsgartnere, med hver sine kompetence områder, således at vi kan dække hele projektet af med den fornødne viden og erfaring.

I Lykkens Have arbejder vi altid på at forbedre og effektivisere vores arbejde. Vi gør således også en indsats for at medarbejderne ikke overbelastes med tunge løft og dårlige arbejdsstillinger. Vi investerer således i maskiner og materiel der tilgodeser effektiviteten og medarbejdernes helbred på lang sigt.

Hos anlægsgartner ”Lykkens Have” arbejder vi med haveanlæg, terasser, flisebelægning, naturstensfliser, granitfliser, hækkeklipning og græsslåning m.m.